Ppla­ce­ring?

BT - - KULTUR - Hjem & Furious 7

Spa­ni­en Edur­ne er Man­che­ster Uni­ted- må­l­mand David de Geas eks­kæ­re­ste, hvil­ket må si­ges at væ­re lidt af en over­scor­ing af Uni­ted- ke­e­pe­ren. Det er svært ik­ke at bli­ve fo­rel­sket i Edur­ne med det sam­me, og det er og­så svært ik­ke at bli­ve fo­rel­sket i num­me­ret og i Edur­nes stem­me. En sang med mas­ser af po­wer, der hæn­ger ved med det sam­me. Ita­li­en Det ita­li­en­ske boy­band Il Vo­lo ser­ve­rer en bal­la­de med stort B. Spørgs­må­let er, om det end­da bli­ver lidt for stor­la­dent – vi så for tre år si­den, at pu­bli­kum vend­te tom­mel­fi nge­ren ned for Amaury Vas­si­li, da han stil­le­de med et num­mer lidt i sam­me gen­re. Men et fl ot num­mer, og så er ita­li­ensk jo ba­re et su­per­s­mukt sprog at syn­ge på.

3. Ky­go

Sto­le the show Bel­gi­en Tag en te­ske­fuld Mø og et kniv­spids ro­bo­t­dans, og du har et godt ind­tryk af, hvad der ven­ter. Loic Not­tet er en me­get ta­lent­fuld san­ger og per­for­mer, og den skil­ler sig i hvert fald mar­kant ud fra mæng­den med sin sæ­reg­ne ryt­me og det let gen­ken­de­li­ge om­kvæd. Nu er det blot at ven­te og se, om he­le Eu­ro­pa går ’ rap- bab­bab to­night’... Au­stra­li­en Lan­det ’ down un­der’ er med på en gæ­ste­vi­sit i år, men stil­ler de med num­re som det­te hver gang, skal de væ­re me­re end vel­kom­ne en an­den gang. Man kan nynne med på den med det sam­me, et cat­chy om­kvæd og en su­per­fed san­ger i Guy Se­ba­sti­an. Na­bostem­mer har man selvsagt ik­ke man­ge af, men mon ik­ke de kla­rer sig fi nt uden. Let­land En me­get lil­le krop med en me­get stor stem­me. Ami­na­ta le­ve­re­de en stor­slå­et præ­sta­tion i se­mi­fi na­len og kan og­så godt over­ra­ske i fi na­len med det­te lidt spids­fi ndi­ge num­mer. Skil­ler sig og­så ud fra ræk­ken af klas­si­ske bal­la­der og dej­ligt at se Let­land en­de­lig kom­me med et spæn­den­de num­mer eft er fl ere år med ren­dyr­ket fæ­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.