’’

BT - - NAVNE - An­net­te Vil­helm­sen, tid­li­ge­re for­mand for SF

Hun er en me­get dyg­tig for­hand­ler og me­get taktisk. Hun ved, hvad hun vil ha­ve, og hvor hun vil hen

for­slag, så vidt jeg hu­sker. Da hun blev mi­ni­ster fort­sat­te det go­de sam­ar­bej­de, « si­ger Ber­tel Haar­der, der sær­ligt er im­po­ne­ret over An­tor­i­nis sag­lig­hed og ev­ne til at få luk­ket aft aler. vi­dere­fø­rel­se af de na­tio­na­le test og et øget fo­kus på re­sul­tat­sty­ring har An­tor­i­ni for­må­et at hol­de fast i en so­ci­al­de­mo­kra­tisk linje på trods af in­tern mod­stand fra bå­de SF og De Ra­di­ka­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.