Dre­vet af drift er­ne

BT - - TV -

DRA­MA

Den smuk­ke Con­nie Sum­ner har det he­le. En fl ot æg­te­mand, et smukt hus i en for­stad til New York og en dej­lig søn på ot­te år. Mens hen­des mand, Edward ( Ri­chard Ge­re), pas­ser sit vogn­mands­fi rma, bru­ger hun sin tid på vel­gø­ren­heds­ar­bej­de og søn­nens triv­sel. Det ene­ste, hun mang­ler, er må­ske lidt spæn­ding og ro­man­tik - og det får hun, da hun på en shop­pe­tur i by­en bli­ver gre­bet af et for­ry­gen­de blæ­se­vejr, som i bog­sta­ve­lig for­stand får hen­de til at ram­le ind i den mysti­ske og ekso­ti­ske Paul. Han er fransk­mand og tje­ner pen­ge ved at sæl­ge an­tik­va­ri­ske bø­ger fra sin ate­li­er­lej­lig­hed i So­ho. Han le­ver som en bo­he­me – til - sy­ne­la­den­de fri og an­svars­løs – og hans spon­ta­ni­tet og char­me over­væl­der Con­nie. In­den læn­ge er hun in­vol­ve­ret i en hed ero­tisk aff ære ved si­den af sit æg­tes kab. For­hol­det til Paul f yl­der Con­nie med skyld­fø­lel­se, men

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.