Nu skal Evoque ero­bre fir­maku­n­der

BT - - BILER -

Jagu­ar Land Rovers dan­ske im­por­tør går må­l­ret­tet ef­ter fir­ma­bi­li­ster­ne, og for dem, der ger­ne vil ha­ve no­get an­det end en or­di­nær se­dan el­ler sta­tioncar, er den mar­kan­te SUV, Ran­ge Rover Evoque, et op­lagt bud. Den for­ny­e­de Evoque er ble­vet me­re at­trak­tiv. Blandt an­det tak­ket væ­re den nye, hjem­me­ud­vik­le­de In­ge­ni­um- di­e­sel­mo­tor kan den mind­ste Evoque med 150 hk kø­re 3,4 ki­lo­me­ter læn­ge­re på li­te­ren end i dag ( 23,8 km/ l), og sam­men med 33.000 ki­lo­me­ters in­ter­val mel­lem ser­vi­ce ( hidtil 27.500 km) er om­kost­nin­ger­ne for lea­sings­el­ska­ber og fir­ma­bilskun­der re­du­ce­ret. Be­skat­nings­grund­la­get for Evoque star­ter ved 510.184 kr.

Den for­ny­e­de Ran­ge Rover Evoque fås med 100 pct. adap­ti­ve LED- for­lyg­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.