BIL- CV

BT - - BILER -

Her fi k jeg min før­ste bil, en BMW 118i. Den var su­per­læk­ker, kør­te godt, og jeg hav­de den i over et år. Men vi skift er bil me­get tit i vo­res fa­mi­lie, så den før­ste BMW til 430.000 kr. var kun den før­ste i en ræk­ke på ti bi­ler de se­ne­ste ti år. Her fi k jeg den dej­li­ge Jagu­ar S- ty pe, en vir­ke­lig kom­forta­bel og vel­kø­ren­de luksus­bil, som jeg ar­ve­de fra min far. Der var dog lidt for me­get olds­chool over den sto­re, rum­me­li­ge klas­si­ker, der blev skift et året eft er. Så kom tu­ren til en æg­te SUV. Det var BMW X5, en vir­ke­lig kraft ig sag med over 400 hk. Den kør­te frem­ra­gen­de men var og­så et dyrt be­kendt­skab. Pri­sen var et pænt sty kke over mil­li­o­nen, og den kør­te un­der 10 km/ l. Her fi k jeg den frem­ra­gen­de Mer­ce­des ML 430 med mas­ser af po­wer. Og­så en dej­lig og me­get dyr SUV, som er ble­vet sam­men­lig­net med den BMW X5, jeg tid­li­ge­re kør­te i.

2009

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.