Så man­ge tit­ler har spil­ler­ne i ten­niskvin­der­nes top- 5 ero­bret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - USA 33 år Rusland 28 år Ru­mæ­ni­en 23 år Tjek­ki­et 25 år 16 4 sej­re på WTA Tou­ren: 24 år Dan­mark

SE­RE­NA WIL­LI­AMS,

Al­der: Ver­dens­rang­li­sten: An­tal

Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri

MARIA SHA­RA­POVA,

Al­der: Ver­dens­rang­li­sten: An­tal

Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri

SI­MO­NA HA­LEP,

Al­der: Ver­dens­rang­li­sten: An­tal

Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri

PE­TRA KVI­TOVA,

Al­der: Ver­dens­rang­li­sten: An­tal Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI, Al­der: Ver­dens­rang­li­sten: An­tal Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri Ka­te­go­ri

5 sej­re på WTA Tou­ren: 23 1- sej­re: 0 2- sej­re: 2 ( Bei­jing 2010 og In­di­an Wells 2011) 3- sej­re: 11 ( East­bour­ne 2009, New Ha­ven 2008, 2009, 2010 og 2011, Tokyo 2010, Mon­tre­al 2010, Stutt­g­art 2011, Char­le­ston 2011, Du­bai 2011, Moskva 2012

4- sej­re: 10 ( Ja­pan Open og Sto­ck­holm 2008, Pon­te Ved­ra Beach 2010, Farum 2010, Pon­te Ved­ra Beach og Farum 2011, Seoul 2011, Luxem­bourg 2013, Istan­bul 2014 og Ku­a­la Lum­pur 2015).

Ka­te­go­ri

1 tur­ne­rings­sej­re på WTA Tou­ren: 66 1- sej­re: 24 2- sej­re: 20 3- sej­re: 14 4- sej­re: 8

2 tur­ne­rings­sej­re på WTA Tou­ren: 35 1- sej­re: 6 2- sej­re: 10 3- sej­re: 12 4- sej­re: 7

3 tur­ne­rings­sej­re på WTA Tou­ren: 11 1- sej­re: 0 2- sej­re: 4 3- sej­re: 1 4- sej­re: 6 1- sej­re: 3 2- sej­re: 4 3- sej­re: 6 4- sej­re: 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.