DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKOT­LAND PRE­MI­ER LE­AGUE, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Med se­mi­fi na­ler­ne vel over­stå­et er der kun fi na­len i aft en til­ba­ge, før vi kan kå­re den næ­ste vin­der af Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, så kom­mer kam­pen til at stå imel­lem tre lan­de. Sve­ri­ge har læn­ge væ­ret den sto­re fa­vo­rit – og er det sta­dig i od­ds 2,40 hos Dan­ske Spil og Nor­di­cBet – men Ita­li­en og spe­ci­elt Rusland nær­mer sig kraft igt de sven­ske fa­vo­rit­ter.

Fak­tisk er rus­ser­ne nu så langt ne­de i od­ds, at de er førsteud­for­drer til Sve­ri­ge med od­ds om­kring 4,25.

» Vi ser Sve­ri­ge som den sto­re fa­vo­rit i Eu­ro­vi­sio­nens fi na­le i aft en. ’ Hero­es’ skil­ler sig ud fra de fl este an­dre san­ge i fi na­len som en klas­sisk up- tem­po po­p­sang med et fæn­gen­de om­kvæd. Vi tror, Måns Zel­mer­löv kan gø­re det i Wi­en, « si­ger od­ds­sæt­ter Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.