2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Uhy­re vig­tig bund­kamp, hvor det me­get nemt kan star­te me­get nervøst ud. Uaf­gjort vil sik­re beg­ge hold imod di­rek­te nedryk­ning, mens man end­da beg­ge er red­de­de med uaf­gjort, hvis ba­re Stutt­g­art ik­ke vin­der i Pa­der­born, og det ved beg­ge hold selv­føl­ge­lig godt, in­den de går på ba­nen. Der­for må man for­ven­te to hold, der vil star­te af­ven­ten­de ud og først og frem­mest sør­ge for ik­ke at be­gå fejl, og hvis der først kom­mer en mel­ding om en Pa­der­born- scor­ing, så kan kam­pen gå helt i stå. Frem­ra­gen­de be­ta­ling på uaf­gjort eft er før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.