2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som ud­gangs­punkt er der ik­ke det sto­re på spil i den­ne kamp, men man må al­li­ge­vel for­ven­te et top­mo­ti­ve­ret hjem­me­hold. Sa­gen er den, at man ind­vi­er det nye sta­dion Sta­de Bor­deaux- At­lan­tique med stor fest og fuldt hus, så der er in­gen tvivl om, at Bor­deaux me­get ger­ne vil ind­vie sta­dion med en sejr. Man har godt nok Die­go Con­ten­to i ka­ran­tæ­ne, men el­lers er det sam­me hold som på det se­ne­ste, og man mø­der et Mont­pel­li­er- hold, der er no­get hår­de­re ramt. Vig­ti­ge Mor­gan San­son og Ant­ho­ny Mo­u­ni­er er ska­de­de, så gå eft er hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.