UGENS APP

BT - - KORT NYT - Navn: Plat­form: Pris:

Ap­pen OurGro­ce­ri­es er den ul­ti­ma­ti­ve ind­købs­mak­ker. Til­føj de va­rer, du skal ha­ve købt, og del ind­købs­li­sten med din part­ner, el­ler hvem der el­lers skul­le ha­ve lyst til at kø­be ind. Når du har lagt en va­re i kur­ven, fjer­ner du den fra li­sten med et en­kelt tryk. Hvis du er på vej hjem og fal­der over et godt til­bud, er der in­gen grund til at sen­de sms’er. Ap­pen op­da­te­rer nem­lig li­sten øje­blik­ke­ligt. Du kan gem­me op­skrif­ter, fa­vo­rit­lis­ter, og hvis du kø­ber pre­mi­umver­sio­nen, kan du ta­ge bil­le­der af den be­stem­te va­re, du vil ha­ve din part­ner til at kø­be. Den ene­ste an­ke ved ap­pen er, at den kun fin­des på en­gelsk, ind­til vi­de­re. OurGro­ce­ri­es

IOS og An­droid App’en er gra­tis, men kan op­gra­de­res til pre­mi­um- ver­sion for 39 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.