Jeg har mi­ne

BT - - KORT NYT -

helt fa­ste ru­ti­ner, det er jeg nødt til. Det er den bed­ste må­de at hol­de de­pres­sio­ner på af­stand. Jeg skal ha­ve fa­ste ram­mer og struk­tur, men det skyl­des ik­ke ale­ne risko­en for en de­pres­sion, jeg har al­tid haft det så­dan.

For­fat­ter Jør­gen Leth til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.