Josephine Ca­ro­li­ne Elisa­beth af Ro­sen­borg

BT - - INTERVIEW -

• Josephine Ca­ro­li­ne Elisa­beth af Ro­sen­borg blev født 29. ok­to­ber 1972 i Fre­de­riks­sund. • Som dat­ter af grev Chri­sti­an og gre­vin­de An­ne Dor­te af Ro­sen­borg blev hun født som Kom­tes­se af Ro­sen­borg. Hun er den ene af gre­ve­par­rets enæg­ge­de tvil­lin­gepi­ger, Josephine og Camilla. Har og­så lil­le­søste­ren Feo­dora. • Ol­de­barn af Kong Chri­sti­an X, grand­nie­ce til Dron­ning Mar­gret­he og grand­ku­si­ne til Kron­prins Fre­de­rik og Prins Joachim. • Har en 10. klas­ses ek­sa­men fra Holte Gym­na­si­um samt en efg- ek­sa­men in­den for han­del og kon­tor. Er i dag an­sat som team­le­der i ad­mi­ni­stra­tio­nen for Carls­berg Dan­mark. • Blev i 1998 gift med it- tek­ni­ker Thomas Sch­midt, som hun har bør­ne­ne Juli­us på 13 år og Cla­ra på 10 år med. • Par­ret blev skilt sid­ste år. • Bor i Lyng­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.