Hold den rig­ti­ge sy­re-/ ba­se­ba­lan­ce og hold blo­det sundt

BT - - KLUMME -

• Blo­dets plas­ma hol­der en pH­vær­di mel­lem 7,35 og 7,45. • Er pH un­der det­te kal­des det aci­do­se, er vær­di­en hø­je­re kal­des det al­ka­lo­se. • Vi bør op­ret­hol­de pH- vær­di­en i blo­det på 7,365, for at blo­det kan hol­de sit ilt­ni­veau. Det kan ske gen­nem ind­ta­gel­se af vand og ba­se­dan­nen­de fø­de­va­rer. • Fal­der pH- vær­di­en, træk­ker blo­det ba­si­ske mi­ne­ra­ler fra knog­ler og mus­k­ler, og krop­pen svæk­kes.

Ba­sisk mad og drik­ke er:

• Sær­ligt grøn­ne grønt­sa­ger ( pga. ind­hol­det af kl­or­o­fyl i plan­ter­ne) • Grøn­ne drik­ke • An­dre grønt­sa­ger, sa­la­ter og ju­i­cer/ saf­ter af dis­se • Frugt • Øko­lo­gisk tør­ret frugt • Kar­to­f­ler – al­le slags • Avo­ca­do • Hvid­løg og an­dre løg • Fri­ske kryd­derur­ter • Syr­ne­de me­je­ri­pro­duk­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.