117 bjerg­ta­gen­de op­tu­re

BT - - BOG- FIX -

En nord­mand, der skri­ver om de dan­ske bjer­ge. Det ly­der som en spøg, men det er det ik­ke. Ro­ger Pihl ta­ger læ­ser­ne med til de dan­ske bjer­ge. Fra Knø­sen i Nord­jyl­land til Bav­ne­høj på Fal­ster. I alt 117 bjerg­ta­gen­de op­tu­re, som det ly­der et sted. Et an­det sted be­skri­ver nord­man­den bjerg­be­stig­ning i Dan­mark som en ri­si­kosport for tryg­heds­sø­gen­de. Det er for­ment­lig ik­ke helt skævt. Haa­se For­lag, 349 kr.

We­e­kend - 23.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.