Even­tyr­ligt

BT - - BOG- FIX -

» Lars Ga­bels il­lu­stra­tio­ner til H. C. An­der­sens » De vil­de sva­ner « er la­vet i smuk over­ens­stem­mel­se med bå­de det even­tyr­li­ge og det foru­ro­li­gen­de i An­der­sens even­tyr, « lød det i be­grun­del­sen da Lars Ga­bel for ny­lig modt­og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets il­lu­stra­tor­pris på 75.000 kr. for sit ar­bej­de med H. C. An­der­sens » De vil­de sva­ner « . Bo­gen om Elisa og hen­des 11 brød­re, der bli­ver for­vand­let til sva­ner af en ond sted­mo­der, er ud­kom­met på Carl­sens For­lag og kan kø­bes for 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.