Ar­ki­tek­tur for børn

BT - - BOG- FIX -

Cir­kel, tre­kant og fir­kant. Det er, hvis man skæ­rer det ind til be­net, ar­ki­tek­tu­rens grund­for­mer. » Ar­ki­tek­tens værk­tøjskas­se - grund­for­mer­ne « in­tro­du­ce­rer børn til ar­ki­tek­tu­rens ver­den og læ­rer dem at ar­bej­de med grund­for­mer­ne. Bo­gen, der er må­ret­tet 3.- 7. klas­se­trin, er fyldt med il­lu­stra­tio­ner af dansk ar­ki­tek­tur, hvor den en­kel­te grund­form træ­der ty­de­ligt frem. Pe­re­gri­na, 188 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.