Det på Nør­re­bro

Stegs­sandwich

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Pia Kjær­s­gaard mel­lem de stol­te in­de­ha­ve­re, Kathrine Hjorth og Umut Ra Sa­karya.

Der var kø langt ned ad Fre­dens­ga­de, og de fle­re hund­re­de Nør­re­bro- bor­ge­re klap­pe­de be­gej­stret, da Pia Kjær­s­gaard åb­ne­de Gri­sen.

De før­ste 500 flæ­ske­s­tegs­sandwich var gra­tis, og det var no­get af et til­løbs­styk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.