’’

BT - - NYHEDER - Jesper Røn­now Si­mon­sen, di­rek­tør i Skat

Det hand­ler om, at vi i en kort pe­ri­o­de frem til slut­nin­gen af 2014 var nødt til at om­pri­o­ri­te­re nog­le res­sour­cer for at nå an­dre ty­per af fri­ster

» Na­tur­lig­vis. Hvis der er så­dan, når vi har gen­nem­gå­et dis­se sa­ger, at det vi­ser sig, at no­gen har be­talt for me­get, vil de selv­føl­ge­lig få pen­ge til­ba­ge, « si­ger Jesper Røn­now Si­mon­sen, der og­så op­ly­ser, at det dre­jer sig om 12.000 sa­ger.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.