Ryd op i kø­le­ska­bet og er­stat din mad

BT - - SUNDHED - Fo­to: Iris/ Scan­pix

1.

Be­gynd med at ryd­de op i dit kø­le­skab. Fri­stel­ser­ne skal fjer­nes el­ler pak­kes væk. Køb en kø­le­boks, hvor du kan sam­le fø­de­va­rer, som du ik­ke skal spi­se, men som en even­tu­el fa­mi­lie fort­sat spi­ser. Stil den ba­gerst i kø­le­ska­bet og lad re­sten af kø­le­ska­bet væ­re do­mi­ne­ret af de sun­de­ste ud­ga­ver af de fø­de­va­rer, som du nu skal spi­se.

2.

Din fry­ser skal på sam­me må­de ryd­des for fri­stel­ser og nem­me løs­nin­ger à la pizza, fær­di­g­ret­ter, pa­ne­re­de fi­ske­file­ter og lig­nen­de, og i ste­det fyl­des med fri­sten­de, sun­de fø­de­va­rer, som dog sag­tens kan væ­re nem­me. 3. Tøm di­ne køk­ken­ska­be og skuf­fer for kiks, ka­ger, slik og chips. Saml det he­le i en be­hol­der og sæt den langt væk - fjern den helst helt fra køk­ke­net. Hvis du se­ne­re fin­der den frem, ved du med dig selv, at du har truf­fet en be­vidst be­slut­ning.

Det sun­de al­ter­na­tiv

Er­stat det hvi­de brød, ba­gels, te­bol- ler og lig­nen­de med fuld­korns­brød, der in­de­hol­der he­le korn. Er­stat cor­n­fla­kes med et hav­re­ba­se­ret fuld­korns­mor­gen­madspro­dukt, ek­sem­pel­vis hav­re­gryn Er­stat fin­val­se­de hav­re­gryn med grovval­se­de hav­re­gryn Er­stat hvi­de ris, ris i ko­gepo­se og jas­min­ris med bru­ne ris, bas­ma­ti el­ler lang­kor­ne­de ris Er­stat vingum­mi og la­krids med blan­de­de nød­der og tør­ret frugt Er­stat ka­ger­ne med frugt- og hav­rekiks, gær­dejs­bag­værk med tør­re­de frug­ter Er­stat de sø­de småka­ger med usø­de­de fuld­korns­ce­ri­a­lekiks el­ler hav­rekiks.

En op­ryd­ning i kø­le­ska­bet kan hjæl­pe dig godt på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.