Nye al­ler­gi­er væl­ter frem

BT - - NYHEDER -

En bøl­ge af nye ty­per al­ler­gi­er skyl­ler ind over vo­res liv, for­tal­te Magnus Bruze, der er pro­fes­sor på Lunds Uni­ver­si­tet, un­der en kon­fe­ren­ce i Kø­ben­havn.

» Nog­le af dem kom­mer hur­ti­ge­re, og sam­ti­dig bli­ver folk me­re ud­sat­te nu end tid­li­ge­re, så vi ser me­re og me­re va­ri­e­re­de al­ler­gi­er, « ud­tal­te Magnus Bruze.

De al­ler­gif­rem­kal­den­de stoff er fi ndes overalt om­kring os i alt fra ta­pet til sy­nin­gen i cow­boy­buk­ser. Iføl­ge Vi­den­cen­ter for Al­ler­gi har mindst 10 pro­cent af dan­sker­ne en form for kon­tak­tal­ler­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.