Sprint hjæl­per fod­bold­spil­le­re

BT - - NYHEDER -

Min­dre end en halv ti­mes sær­lig sprint­træ­ning om ugen får pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re til at lø­be hur­tigt i læn­ge­re tid i kam­pe­ne. Det vi­ser et nyt forsk­nings­pro­jekt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i sam­ar­bej­de med fod­bold­klub­ben AB. » Det var nemt at ind­fø­re, det tog ik­ke sær­lig lang tid, og spil­ler­ne tog rig­tig godt imod det. Vi bru­ger sta­dig træ­nin­gen; alt an­det vil­le væ­re helt ånds­svagt, « ly­der det fra Magnus Christensen, der er fy­sisk træ­ner og af­slut­nings­træ­ner i AB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.