SPÆN­DEN­DE RUN­DREJ­SE I TYR­KI­ET

Kr. 1.396,-

BT - - TV - Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se

Tyr­ki­et er me­get me­re end ba­de­fe­rie. Det er og­så et land fyldt med myter og le­gen­der, et fri­lands­mu­se­um, hvor du kan op­le­ve levn fra 10.000 års ind­holds­rig og be­tyd­nings­fuld hi­sto­rie. Tag med på en uforg­lem­me­lig run­drej­se til den cen­tra­le del af Tyr­ki­et, til Kap­pa­doki­en. Lær tyr­kisk og os­ma­nisk hi­sto­rie, oplev de hi­sto­ri­ske ste­der, de stol­te hånd­værk­stra­di­tio­ner og stor­slå­et na­tur. Du får over­nat­ning i høj klas­se un­der­vejs, sma­ger på æg­te tyr­kisk mad, og du får ga­ran­te­ret man­ge nye op­le­vel­ser. Der er na­tur­lig­vis og­så mu­lig­hed for af­slap­ning og shop­ping i lø­bet af rej­sen. 8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn og Bil­lund på ud­valg­te da­ge i maj, ju­ni, ok­to­ber og novem­ber 2015. Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidt­me­re. dk/ kap­pa el­ler kon­takt De­tur rej­ser på 7020 6776 Husk at op­ly­se ko­den Ber­ling­s­ke Me­dia for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.