’ DA MOR DØ­DE, BEG

Så­dan gik det ik­ke for hen­des to sø­stre. En stor del af de børn, der er an­bragt uden for hjem­met, en­der på bi­stand og i kri­mi­na- li­tet. Hvor­for? Det er der fl ere for­kla­rin­ger på. En af dem fi ndes i vug­gen

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.