GYND­TE JEG AT LE­VE’

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 24. MAJ 2015

UNG­DOMS­UD­DAN­NEL­SE

30 pct. Kia Holm­berg har væ­ret i ple­je, si­den hun var en må­ned gam­mel, for­di hen­des bi­o­lo­gi­ske mor led af et stof­mis­brug. I maj blev Kia Holm­berg kon­fir­me­ret. Bå­de hen­des bi­o­lo­gi­ske mor og hen­des ple­je­mor Lo­ne Bund­gaard ( tv), var med til at fejre den sto­re dag. Pri­vat­fo­to

KOM­PE­TEN­CER

35 pct.

KRI­MI­NA­LI­TET

24 pct.

4 pct.

Se vi­deo:

Mor gik på lan­de­vej­en som va­ga­bond 20 år eft er sin mors død har Ea Kras­sel skre­vet et brev til mo­de­ren. Læs bre­vet på de næ­ste si­der.

Ea Kras­sel blev som ni- årig for­ladt af sin mor, der gik på lan­ge­vej­en som va­ga­bond. Hun og hen­des sø­stre blev an­bragt på bør­ne­hjem og se­ne­re i ple­je­fa­mi­lie. I dag har Ea Kras­sel en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, er gift og mor til to børn. Og for­mand for De An­brag­tes Vil­kår. Fo­to: Ni­els Ahl­mann

Kia Holm­berg vur­de­rer selv, at det har væ­ret vig­tigt for hen­des

liv, at hun kom i ple­je, da hun el­lers ik­ke kun­ne ha­ve væ­ret sik­ker på, der stod mad på bor­det

hver dag. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Kun 35 pro­cent af de an­brag­te børn har som 30- åri­ge en kom­pe­ten­ce­gi­ven­de ud­dan­nel­se... 24 pro­cent af de an­brag­te dren­ge har væ­ret fængs­let mindst én gang, når de er 30 år...

30 pro­cent af de an­brag­te børn har fuld­ført en ung­doms­ud­dan­nel­se som 25- åri­ge...

... mod 79 pro­cent af de ik­ke- an­brag­te.

... mod kun fi­re pro­cent af de ik­ke­an­brag­te dren­ge.

... mens 77 pro­cent af de ik­ke- an­brag­te børn har det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.