SE TEG­NE­NE: MÆND GÅR OG­SÅ I OVER

BT - - SØNDAG -

Kan mænd gå i over­gangs­al­der? Ja, det kan de. Mænd i al­de­ren 40 til 50 år kan op­le­ve en til­stand, som lig­ner kvin­der­nes over­gangs­al­der. Mens kvin­ders over­gangs­al­der kal­des for meno­pau­se, kal­des mæn­de­nes for an­dro­pau­se. langt me­re grad­vis og stræk­ke sig over fl ere år­ti­er. Mens østro­gen­ni­veau­et da­ler hos kvin­der, fal­der te­stoste­ron­ni­veau­et li­ge­le­des hos mænd i over­gangs­al­de­ren. Hos mænd er det dog da­len­de he­le li­vet, og der­for er æn­drin­gen ik­ke så mar­kant.

I som­me­ren 2012 ve­je­de Thomas Schar­ff 100 kg. Han spi­ste den mad, han hav­de lyst til, og kun­ne al­drig drøm­me om at dyr­ke mo­tion. Pri­vat­fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.