MIN­DRE TE­STOSTE­RON

BT - - SØNDAG -

Dan­ske mænd

har min­dre te­stoste­ron i dag end for 50 år si­den. Det vi­ser forsk­ning fra Rigs­ho­spi­ta­let, hvor 5.000 mand­li­ge pa­tien­ter født i 1960er­ne er ble­vet sam­men­lig­net med mænd født i 1920er­ne. For­sker­ne kan se, at te­stoste­ron­ni­veau­et er fal­det med 14 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.