SPIL

BT - - SØNDAG - PS4 RPG/ Even­ty r

Ma­ski­ner: Gen­re:

***** *

The Wit­cher 3 er af­slut­nin­gen på en sa­ga, der er kørt her­til af de to fo­re­gå­en­de spil. Dog er den­ne ud­ga­ve ik­ke afh æn­gig af de to før­ste spil, men kan spil­les sær­skilt. Spil­let ud­fol­der sig i en enorm og fl ot ver­den, hvor det er di­ne hand­lin­ger og be­slut­nin­ger, der på­vir­ker spil­lets gang. Ho­ved­per­so­nen er Ge­ralt, der bå­de har be­sej­ret kon­ger og monstre og den­ne gang en­de­gyl­digt skal kæm­pe for at be­skyt­te ver­den mod gru­ful­de trus­ler. Ut­ro­lig godt spil for fans af den­ne gen­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.