GANGSALDER

BT - - SØNDAG -

Re­ak­tio­ner på lavt te­stoste­ron er ned­sat lyst til sex, fø­lel­ses­mæs­si­ge og psy­ko­lo­gi­ske ad­færds­æn­drin­ger, ned­sat mu­skel­mas­se, tab af mu­skel­styr­ke og for­ø­gel­se af kro­p­s­fedt på de øv­re og cen­tra­le del af krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.