KNIB DIG TIL STÆR­KE­RE PO­TENS

BT - - SØNDAG -

Man­ge mænd over 60 år op­le­ver pro­ble­mer med po­ten­sen.

Man kan sø­ge hjælp i en ræk­ke læ­ge­mid­ler, men træ­ning af bæk­ken­bun­den kan og­så sty rke po­ten­sen. Du kan træ­ne stå­en­de, sid­den­de el­ler lig­gen­de uden at no­gen kan se, at du gør det. Som med en­hver an­den mu­skel i krop­pen ta­ger det tid for den at bli­ve stærk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.