’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ras­mus An­ker­sen

Den stør­ste ud­dan­nel­se, jeg kan pra­le med, er at ha­ve be­stå­et min 3. g- ek­sa­men på Her­ning Gym­na­si­um i 2002

Kar­ri­e­ren blev dog øde­lagt af en slem knæska­de.

Han nå­e­de et kort op­hold på uni­ver­si­te­tet i Aar­hus, men tå­l­mo­dig­he­den var brugt op eft er et år, og i ste­det fo­ku­se­re­de Ras­mus An­ker­sen på FC Midtjyl­land. Han ka­ste­de sig over træ­ner­ger­nin­gen og fi k som blot 22årig an­sva­ret for U19- hol­det. Der­med blev han en del af træ­ner­tea­met i FC Midtjyl­land, som og­så tal­te den nu­væ­ren­de ch­eft ræ­ner i Ho­bro, Jonas Dal. De to dan­ne­de et tæt sam­ar­bej­de i ar­bej­det med FCM- ta­len­ter­ne. Jonas Dal så en mand, der bra­ge­de fremad.

Alt an­det end jan­te­loven

» Han le­ve­de eft er alt an­det end jan­te­loven og gør det sta­dig­væk. Han sæt­ter ik­ke sit lys un­der en skæp­pe, og det er jo det før­ste, der skal ryd­des af vej­en, hvis man ger­ne vil frem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.