Q er for qua­li­fying

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

( hvor det gæl­der om at sæt­te én hur­tig om­gang) » Nok det fe­de­ste i en For­mel 1- we­e­kend. I hvert fald det mest in­ten­se, for man har én om­gang, der skal sid­de li­ge i ska­bet. Jeg sy­nes, det er no­get me­get spe­ci­elt - og det er her, kø­re­ren vir­ke­lig kan gø­re en for­skel. Her er der ik­ke no­get med at spa­re på no­get som helst - det er ba­re flat- out. Der skal ta­ges chan­cer, og når man ram­mer en om­gang helt op­ti­malt, fø­ler man, at dét kan man ik­ke gø­re igen. Men så gør man det for­hå­bent­lig al­li­ge­vel til den næ­ste kva­li­fi­ka­tion … «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.