L er for Le Mans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Et løb jeg rig­tig godt kun­ne tæn­ke mig at kø­re - en dag. Men sam­ti­dig no­get jeg over­ho­ve­det ik­ke er be­gyndt at plan­læg­ge. I for­å­ret check­e­de jeg, om det var mu­ligt at kom­me til at kø­re Le Mans sam­men med min far i år. Jeg så en mu­lig­hed og for­hør­te mig, men fik spurgt én dag for sent: De nå­e­de li­ge at skri­ve kon­trakt med an­dre kørere, så det var ær­ger­ligt. Men som sagt: Jeg vil ger­ne kø­re Le Mans en dag - og det vil væ­re helt spe­ci­elt, hvis det bli­ver sam­men med min far. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.