O er for op­le­vel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ( den stør­ste i For­mel 1)

» At kø­re For­mel 1 her i Mo­na­co og an­den­plad­sen i Mel­bour­ne pres­ser sig på, men jeg vil nok si­ge, at he­le min før­ste we­e­kend i For­mel 1 i Au­stra­li­en sid­ste år er min hidtil stør­ste op­le­vel­se. Det var her, det he­le blev til vir­ke­lig­hed: At kom­me ud til den før­ste træ­ning og vi­de, at det ik­ke læn­ge­re var test - nu var det se­ri­øst. At star­te lø­bet, la­ve det før­ste pit- stop og så vi­de­re - det var vildt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.