P er for pres­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Det jo no­get, der hø­rer med. Pres­se­ar­bej­de er ik­ke no­get, jeg bry­der mig spe­ci­elt me­get om, for jeg op­le­ver det som en di­strak­tion. Li­ge nu er det ik­ke den sto­re di­strak­tion, for­di jeg ik­ke har så me­get an­det at la­ve, men når man skal kø­re, vil man ger­ne bli­ve ved med at tæn­ke på ra­cing og ik­ke nød­ven­dig­vis snak­ke om det. Der­for er det fru­stre­ren­de, men det er no­get, der hø­rer med. Og no­get man må læ­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.