F er for Fer­ra­ri

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Et le­gen­da­risk team. Et af de al­ler­stær­ke­ste brand i ver­den. Det er og­så et team, som al­le ra­cer­kø­re­re har en stør­re el­ler min­dre drøm om at kø­re for. På grund af Ayr­ton Sen­na og min far har jeg al­tid selv væ­ret McLa­ren- mand, men der er in­gen ra­cer­kø­re­re, der ær­ligt kan si­ge, at de ik­ke er ba­re en lil­le smu­le fan af Fer­ra­ri. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.