V er for Van­do­or­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

( Stof­fel, McLa­ren- ju­ni­o­r­kø­rer, der do­mi­ne­rer GP2- se­ri­en i år) » En dyg­tig ung kø­rer - der fak­tisk er æl­dre end mig. Han er 100 pro­cent sik­kert og­så en ri­val for mig. In­gen af os kø­rer For­mel 1 i øje­blik­ket, og vi prø­ver beg­ge to at kom­me ind. Jeg prø­ver at kom­me til­ba­ge, og han skal ind for før­ste gang. Jeg fø­ler selv, at jeg har en styr­ke ved, at jeg har væ­ret der før, men ti­den må vi­se, hvad McLa­ren vil. Van­do­or­ne gør det jo p… godt, og jeg vil­le bli­ve skuf­fet, hvis han ik­ke kom­mer i For­mel 1 - så er der no­get galt med For­mel 1, for han fortje­ner vir­ke­lig en chan­ce. Det skal ba­re ik­ke væ­re i min bil. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.