Spel­ler­berg red­de­de KIF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RED­NINGS­MAND Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

KIF Kol­ding Kø­ben­havn er klar til DM- fi na­len i hånd­bold for herrer, selv­om hol­det led sit før­ste ne­der­lag på hjem­me­ba­ne mod et dansk hold i den­ne sæ­son.

Aal­borg Hånd­bold vandt 2825, men da KIF Kol­ding Kø­ben­havn hav­de vun­det den før­ste se­mi­fi na­le med 27- 21, er det fu­sions­klub­ben, der står klar til DM- fi na­len med en sam­let sco­re på 52- 49.

Hjem­me­hol­det så ud til at ha­ve styr på si­tu­a­tio­nen i gårs­da­gens kamp frem til 20 mi­nut­ter før tid ved stil­lin­gen 22- 22.

Men så kneb det med træf­sik­ker­he­den, og Aal­borgs må­l­mand, Ole Ere­vik, præ­ste­re­de fl ere fl ot­te red­nin­ger.

Aal­borg kom for­an bå­de 27- 23 og 28- 24, in­den ve­te­ra­nen Bo Spel­ler­berg et lil­le mi­nut før tid brød igen­nem og score­de, da han ud­nyt­te­de, at aal­bor­gen­ser­ne var nødt til at sat­se for at sco­re de to mål, der vil­le ha­ve gi­vet dem om­kamp.

» Vi var ryste­de. Det var ik­ke så sjovt til sidst, « sag­de KIFs Lars Jør­gen­sen eft er kam­pen til TV2 Spor­ten.

» Det var en mær­ke­lig kamp. Vi be­gyn­der godt, og vi do­mi­ne­rer, men til sidst er der man­ge ting, der går os imod, og vi har in­gen ryt­me i vo­res spil. Det var ret stres­sen­de til sidst, « sag­de Lars Jør­gen­sen.

Det var de to sid­ste års fi - na­li­ster, der mød­tes i se­mi­fi na­len, og det var sam­ti­dig de re­ge­ren­de me­stre, der her­med send­te me­stre­ne fra 2013 i bron­ze­kam­pen.

KIFs mod­stan­der i fi na­len bli­ver en­ten Skjern el­ler Bjer­ring­bro/ Sil­ke­borg, som spil­ler i dag. Skjern har vun­det den før­ste kamp med 31- 25.

Fi­na­len spil­les over to kam­pe. Før­ste kamp tors­dag og med re­tur­kamp søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.