In­gen hjem­me­sej­re til Sil­ke­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sil­ke­borg IF har sæ­so­nen igen­nem kun­net se skrift en på væg­gen. En plads i bun­den af Su­per­liga­en og en uund­gå­e­lig nedryk­ning blev re­sul­ta­tet af sæ­so­nens an­stren­gel­ser.

Hol­det har nu blot to kam­pe til­ba­ge for at und­gå den hi­sto­ri­ske yd­my­gel­se, det vil væ­re at gå igen­nem sæ­so­nen uden en hjem­me­sejr - hvil­ket ik­ke er sket før i Su­per­liga­en i det nu­væ­ren­de for­mat, men spør­ger man Dan­ske Spil, så kom­mer det til at ske.

Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,50 på, at Sil­ke­borg for­bli­ver uden hjem­me­sej­re i re­sten af sæ­so­nen.

» Sil­ke­borg mang­ler nu kun at spil­le hjem­me imod Ran­ders og AaB. I beg­ge kam­pe bli­ver ude­hol­de­ne på pa­pi­ret fa­vo­rit­ter, så chan­cer­ne er sam­let min­dre end 40 pro­cent for, at Sil­ke­borg får en hjem­me­sejr i sæ­so­nen, « for­tæl­ler Mor­ten Overgaard fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.