1,98

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­ver­ness har haft et al­de­les glim­ren­de tag på Cel­tic i den­ne sæ­son, så det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at hol­det skal væ­re så un­der­tip­pe­de på Cel­tic Park i eft er­mid­dag. Nok skal da­gens gæ­ster spil­le uhy­re vig­tig po­kal­fi na­le mod Fal­kirk næ­ste we­e­kend, men der er in­gen grund til at mi­ste mo­men­tum ved at lø­be ind i en stor øre­tæ­ve i da­gens kamp. Cel­tic har kun slå­et In­ver­ness én gang i fi re for­søg den­ne sæ­son, og det blev til en spin­kel sejr på 1- 0. Der­for bør der væ­re fi n vær­di i at gå eft er, at In­ver­ness slip­per fra Glas­gow med æren i be­hold.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.