1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­re el­ler min­dre li­ge­gyl­dig kamp fra sid­ste run­de i Pre­mi­er Le­ague, og det kun­ne godt lug­te mål. Bå­de Swan­seas og Crystal Pa­la­ces se­ne­ste kamp var ren­dyr­ke­de chan­ce­or­gi­er, og man ser oft e to hold uden no­get at spil­le for i sid­ste run­de gi­ve lidt los for de tak­ti­ske bånd og spil­le frisk til. Un­der Alan Par­dew har Crystal Pa­la­ce spil­let gan­ske of­fen­sivt, og med ik­ke ret me­get at ta­be an­det end æren bør han og­så sen­de sit hold off en­sivt ud til den­ne kamp. Det sam­me gæl­der Swan­sea, så mon ik­ke vi lan­der på mini­mum tre mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.