Hvor man­ge fl ygt­nin­ge kan en provins­by rum­me?

BT - - DEBAT -

I Søn­derjyl­land lig­ger Toft lund. Her har sta­ten be­slut­tet, at der skal væ­re et asyl­cen­ter for 100 sy­ri­ske fl ygt­nin­ge. Men hvad sker der medToft lund - el­ler an­dre dan­ske provins­by­er - når de skal for­sø­ge at rum­me 100 men­ne­sker, der har søgt til­fl ugt i Dan­mark?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.