Sve­ri­ge vandt Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix 2015. Var det den rig­ti­ge vin­der?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.36 DAN­MARK KAN LÆ­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.41 MIS­UN­DEL­SE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.48 DEJ­LIGT AT SLÅ BJØR­NEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.41 SÅ­DAN, SVE­RI­GE « På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.42

Nej

ET RUN­GEN­DE JA

Heidi Kap­pel Han­sen

Li­se Ma­rie Lan­geland

Ag­ne­te Uhren­holt Nielsen

Kim Bentzen

Kir­sten Sus­si Bjørnskow

Ja

5.678 stem­mer på bt. dk Helt sik­kert et stort, run­gen­de JA, JA, JA. Til lyk­ke til Sve­ri­ge. Dan­mark kun­ne nu læ­re no­get af de sven­ske­re, for jeg må med skam si­ge, at de er fand­me ski­de­go­de til at la­ve en vin­der­sang af for­mat. Selv om jeg nu og­så godt kun­ne li­de den au­stral­ske sang. Nej, så god og spe­ci­el var den nu hel­ler ik­ke. Det er synd, at Dan­mark røg ud, for den var fak­tisk me­get bed­re. Men jeg tror, at det hand­ler om mis­un­del­se. Dej­ligt med svensk sejr. Bjør­nen fra øst var li­ge ved at kom­me i mål. Den dan­ske sang hav­de in­gen gang på jord i det sel­skab. Den var li­ge til mu­siks­ko­len el­ler Dansk­top­pen Rusland var r(..) og nøg­ler. Selv­føl­ge­lig var det den rig­ti­ge, der vandt. Så­dan, Sve­ri­ge!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.