Ra­di­kal væl­ger­kri­se

BT - - DEBAT -

Det er et kri­se­pla­get ra­di­kalt re­ge­rings­par­ti, der i dis­se da­ge fejrer sit 110- års ju­bilæum. Par­ti­le­der Mor­ten Øster­gaard står så svagt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne eft er for­godt­be­fi nden­de kan bok­se rundt med de Ra­di­ka­le. Den ene­ste vej frem er, at Øster­gaard be­gyn­der at for­be­re­de bag­lan­det på, at et sam­ar­bej­de med Lars Løk­ke Ras­mus­sen ven­ter li­ge om hjør­net.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.