Spå­mænd

BT - - DEBAT -

Det kan bli­ve en me­get lang som­mer, hvis Hel­le Thor­ning- Sch­midt ik­ke ta­ger sig sam­men og ud­skri­ver valg i næ­ste uge. Valg­kul­le­ren har bredt sig. Det skyl­des først og frem­mest, at vi sim­pelt hen har for man­ge po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer. Så hvad med at for­la­de spå­mands­bran­chen, ven­de blik­ket mod nu­ti­den og la­ve jour­na­li­stik?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.