20- årig mand sig­tes for voldtægt ved kar­ne­val

BT - - NYHEDER - Po­li­ti­et har travlt ef­ter kar­ne­val­let. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

FAR­LIG FEST

En 20- årig mand har søn­dag af­ten meldt sig selv til Nord­jyl­lands Po­li­ti for et af de over­greb, der fandt sted ved Aal­borg Kar­ne­val lør­dag.

Den 20- åri­ge vil nu bli­ve sig­tet for voldtægt, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti. Om han har er­kendt sig skyl- dig i voldtæg­ten, er fort­sat uvist, men søn­dag af­ten er den 20- åri­ge mand ble­vet løsladt igen, da der ik­ke var juri­disk be­læg for at va­re­tægts­fængs­le ham, op­ly­ser vagt­che­fen. He­le tre an­mel­del­ser om voldtægt og to an­mel­del­ser om for­søg på voldtægt løb ind hos po­li­ti­et i kølvan­det på kar­ne­val­let, hvor tu­sin­der ind­t­og Aal­borgs ga­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.