’’

BT - - NYHEDER -

Vi har sim­pelt­hen ik­ke den er­fa­ring, der skal til, for at vi kan gi­ve en kva­li­fi­ce­ret stem­me. For man­ge un­ge ved ik­ke nok om po­li­tik og er for let­på­vir­ke­li­ge

Tre ud af fi­re un­ge si­ger i ny un­der­sø­gel­se fra fore­nin­gen YouGlo­be nej til at sæn­ke val­gretsal­de­ren

fra 18 til 16 år

Ar­kiv­fo­to: Ul­rik Jantzen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.