Vold­ta­get i Fæl­led­par­ken

BT - - NYHEDER -

En 18- årig kvin­de blev nat­ten til i går over­fal­det og vold­ta­get i Fæl­led­par­ken i Kø­ben­havn. Den 18- åri­ge kvin­de kom cyk­len­de ud ad Edel Saun­tes Al­lé om­kring klok­ken 00.30, da hun blev skub­bet af sin cy­kel, hvor­ef­ter hun blev vold­ta­get. Gerningsmanden be­skri­ves som 25- 35 år, 180- 185 cen­ti­me­ter høj og al­min­de­lig af byg­ning. Of­fe­ret har der­u­d­over be­skre­vet ham som mørklø­det med mør­ke­bru­ne øj­ne og mørkt hår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.