Og du skal und­gå . . .

BT - - SUNDHED -

Om­e­ga 6- fedt­sy­rer i for sto­re mæng­der øger gra­den af in­fl am­ma­tion i krop­pen. Kil­der til om­e­ga- 6 fedt­sy­rer er blandt an­det solsik­ke­o­lie, tid­se­lo­lie og vin­d­ru­e­ker­ne­olie. An­dre kil­der er f. eks.: Tun i solsik­ke­o­lie, may­on­nai­se, re­mou­la­de, som ik­ke er la­vet af rap­so­lie ( tjek in­gre­di­ens­li­sten) og raf­fi ne­ret mel. Kraft ige blod­suk­ker­stig­nin­ger stres­ser krop­pens cel­ler og kan på sigt ka­ste mas­siv in­fl am­ma­tion af sig. Din kost bør der­for al­tid væ­re sam­men­sat så blod­suk­ker­ven- ligt som mu­ligt. Det vil si­ge, at du re­du­ce­rer mæng­den af kul­hy­dra­ter i din kost ved f. eks. at spi­se min­dre pas­ta, ris, kar­toff el og brød. Og­så slik, so­da­vand og saft evand gør din blod­suk­ker­ba­lan­ce usta­bil. Nyd i ste­det sna­cks ba­se­ret på na­tur­li­ge råva­rer som f. eks. nød­der, ker­ner og mørk cho­ko­la­de. Vær op­mærk­som på, om du ik­ke kan tå­le glu­ten el­ler lak­to­se. Det kan øge mæng­den af in­fl am­ma­tion i krop­pen, hvis du drik­ker og spi­ser fø­de­va­rer, du er in­to­le­rant over­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.