ELSAMFUND Høj­de­punk­ter i Jel­ling 2015

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Hjem & Furious 7

GO GO BER­LIN, fre­dag:

Fat nu, at det dér med nog­leog- ty ve åri­ge, der ger­ne vil væ­re The Who, er en gan­ske be­snæ­ren­de ting ( fo­to).

THOR­B­JØRN RISA­GER & THE BLA­CK TOR­NA­DO:

NI­ELS SKOU­SEN, lør­dag:

Den 71- åri­ge rev­ser, ba­ck­et af et for­ry­gen­de ungt hold, som gav god plads til at ny­de Skou sens her­li­ge ly­rik. Og jeg vil fort­sat hæv­de, at linj­en ’ jeg er egent­lig ik­ke som så­dan util­freds/ det er ba­re en bagskid, der har va­ret si­den ’ 68’ er én af de fe­de­ste på dansk de sid­ste man­ge år­ti­er.

ROXET­TE, lør­dag:

2. Ma­jor La­zer ft . MØ & DJ..

Le­an On

3. Ky­go Sto­le the show

DIZZY MIZZ LIZZY, lør­dag: Det band er ma­ge­løst! Der gik ik­ke to num­re lør­dag aft en, før kvalitets- ter­mome­trets tem­pe­ra­tur­må­ling tru­e­de

Blu­es­ro­ck i ver­dens­klas­se. ’ Hold da helt kæft , hvor spil­ler de fedt!’ ud­brød min si­de­mand, da Thor­b­jørn og co. hav­de spil­let et par num­re. Nem­lig! Jeg står 100 pct. bag min anmeldelse af Roxet­te. Det afh æn­ger alt sam­men gan-

Su­veræ­ne Dizzy Mizz Lizzy.

Ar­kiv­fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

ske af, hvad man ta­ger som ud­gangs­punkt i den slags. Jeg valg­te så at glæ­des over, at Ma­rie Fredriks­son - mod­sat til den sør­ge­li­ge se­an­ce i Skan­der­borg for fem år si­den - vir­ke­de glad for ba­re at væ­re der i Jel­ling. Og jeg med­gi­ver da ger­ne, at jeg nok har til­delt hen­de et par sym­pa­ti- po­int. Over­ve­jen­de hæft ede jeg mig dog ved, at ban­det var over­må­de ve­l­o­p­lagt og spil­le­de nog­le frem­ra­gen­de san­ge. Læs an­mel­del­sen på bt. dk. med at sprøjte kvik­søl­vet ove­nud. Dizzy bi­brin­ger gan­ske en­kelt be­gre­bet ’ i en klas­se for sig selv’ helt nye di­men­sio­ner. ( Og så kø­rer vi i øv­rigt vi­de­re med for­håb­nin­ger til bl. a. Mag­tens Kor­ri­do­rer, Kim Lar­sen og Pret­ty Maids, som ved re­dak­tio­nens slut­ning ik­ke hav­de spil­let end­nu).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.