Tyr på min ska­de’

BT - - SPORTEN -

MMAANNDDAAGG 2 255. M. MA­JA 2J0 210515 fod­bol­din­va­li­di­tet selv­føl­ge­lig og­så har strej­fet ham. Spe­ci­elt for­di han den­ne gang skul­le igen­nem plan­lag­te ope­ra­tio­ner to gan­ge med tre må­ne­ders mel­lem­rum.

» Jeg har selv tænkt lidt over, om jeg kom­mer til­ba­ge på hø­je­ste ni­veau, men eft er jeg har snak­ket med vo­res læ­ge, Frank Od­gaard, der har ope­re­ret mig, er jeg ble­vet over­be­vist om, at det sker. Jeg blev let­tet over at snak­ke med ham. Jeg skul­le ik­ke læn­ge­re tæn­ke over at kom­me til­ba­ge, for det kom­mer jeg. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.